��i������ ����������������������:AO3400; AO3401; AON7520; 2N7002.215; BC847BLT1; BC849C; BC850B; BC857B; BC857CW.115; BC857C.215; ��i������ ��i������
           English       |  
  볺   
       
  : PIC12F629

  ( * ) '
:
* ϲ:
*  :
* E-mail:

  ( * ) '
:
* ϲ:
*  :
* E-mail:
* ʳ, .:

ֳ, . -, . , .
 

-  - ��i������ - ����������������������
  *.zip

  *.xls
15.05.23 .

AO3400


 

ϳ

:
 

AO3401


 

ϳ

:
 

AON7520


 

ϳ

:
 

2N7002.215


 

16840 .

:
n-
: SOT-23ֳ:
 

BC847BLT1


 

58875 .

:
45 V, NPN silicon general purpose transistor
: SOT-23A-3-TRֳ:

  :
BC857B

BZV55-C4V7

ST232BN

BC850B

FRV200-240F

 

BC849C


 

259 .

:
NPN general purpose transistors
: SOT-23A-3-TRֳ:

  :
Sim Sim91236 # 91228

BZV55-C4V7

BC857B

ADA-3000-110

 

BC850B


 

1744 .

:
0.250W General Purpose NPN SMD Transistor. 45V Vceo, 0.100A Ic, 200 450 hFE. Complementary BC860B
: SOT-23A-3-TRֳ:

  :
BC857B

AIML-0805C-47N

BC847BLT1

PIC12LF1840T48AT-I/ST

 

BC857B


 

38470 .

:
PNP general purpose transistors
: SOT-23A-3-TRֳ:

  :
BC847BLT1

BC850B

BC849C

MCP1703T-3302E/CB

SJK 8,000MHz HC-49S(-40*C)

 

BC857CW.115


 

924 .

:
npn 45v
: SOT-323ֳ:
 

BC857C.215


 

ϳ

:
npn 45v
: SOT-323 

 -