Terms and abbreviations Термины, корпус, cлово конфигурации CPU, DIP, SOIC, WDT, USART, PWRT, Sleep
     Українська      English    Реєстрація   |  
 Вхід клієнта   
За складом     За сайтом
  Наприклад: PIC12F629
Головна - Терміни та абревіатури

Configuration Word - Слово конфігурації – спеціальний блок пам'яті, в якому міститься інформація про різні режими роботи мікроконтролера. Цей блок пам'яті записується під час програмування мікроконтролера за допомогою програматора. У цьому блоці міститься інформація про тип генератора тактових імпульсів, захист кристала від зчитування вмісту пам'яті програм /пам'яті даних EEPROM, дозвіл роботи WDT та інші налаштування. У різних мікроконтролерах різні слова конфігурації. Детально про зміст слова конфігурації читайте у специфікації на Ваш мікроконтролер.

Acquisition Time – час заряду конденсатора АЦП до рівня вхідного сигналу. На цей параметр впливає опір джерела сигналу. Чим більший опір, тим більший час потрібний для заряду конденсатора. При установці біта GO/DONE аналоговий сигнал вимикається і починається процес аналого-цифрового перетворення.

ADC (Analog To Digital Converter) – АЦП (аналогово-цифровий перетворювач). Цей пристрій конструктивно може бути окремою мікросхемою або вбудованою периферіею мікроконтролерів фірми Microchip. Можливе диференціальне включення.

Bank – спосіб адресації пам'яті. Оскільки в сімействі PIC16 є 7 біт для прямої адресації пам'яті, то можна працювати з 128 байтами пам'яті (включаючи спец. регістри). Для використання більшої кількості пам'яті, весь обсяг пам'яті ділиться на безперервні банки, кожен по 128 байт. Щоб вибрати певний банк, необхідно встановити біти регістрів RP0:RP1, тобто, можна працювати з 4 банками пам'яті. У сімействі PIC18 система пам'яті замінена на досконалішу.

Baud – Бод (одиниця виміру). Це поняття служить для числення кількості одиниць інформації (бітів), переданих по послідовному каналу за інтервал часу в 1 секунду, тобто. біт за секунду (bps).

BCD - Binary coded decimal - двійково-кодована десяткова форма числення. У шістнадцятиричній формі числення кожна тетрада (послідовність з 4 біт) може набувати значень від 0000 до 1111 (від 0 до 15). Ця форма зручна для мікроконтролера, але не зручна для людини. Тому прийнято декодувати шістнадцятиричну форму в двійково-десяткову. При цьому кожна тетрада може набувати значень від 0000 до 1001 (від 0 до 9). В цьому випадку одним байтом можна записати число від 0 до 99.

BOR - Brown - out Reset - Цей модуль є складовою частиною більшості мікроконтролерів фірми Microchip. Цей модуль переводить мікроконтролер в стан RESET, якщо живлення знизилося нижче певної межі на певний часовий інтервал. У більшості мікроконтролерів PIC16 ця межа встановлена апаратно. У мікроконтролерах PIC18 цю межу можна задавати на стадії програмування пристрою в слові конфігурації. Якість цього модуля в мікроконтролерах фірми Microchip настільки висока, що це дозволяє відмовитися від застосування зовнішніх супервізорів живлення.

Brown - out - Це словосполучення означає, що сталося пониження певного робочого значення живлення нижче критичного. Цей стан може виникати під час напруги, що "просіла" під час перемикання/включення потужного навантаження.

Capture - функція модуля CCP. У випадку включення модуля CCP в цей режим відбувається перезапис значення TMR1 в певний регістр при виникненні деякої події. Такою подією може бути прихід фронту/зрізу імпульсу, прихід деякого числа імпульсів на ніжку модуля CCP.

CCP - Capture, Compare, Pulse Width Modulation (PWM) - Захоплення, Порівняння, Широтно-Імпульсна модуляція (ШІМ). Цей модуль є складовою частиною більшості мікроконтролерів фірми Microchip. Він служить для визначення довжини імпульсу, а також для реалізації широтно-імпульсної модуляції.

CERDIP - Ceramic dual in - line package - Керамічний корпус з дворядним розташуванням ніжок. Відстань між ніжками складає 2.54мм.

Common RAM - Це область ОЗУ, що має одне й теж розташування в усіх банках пам'яті. Цей вид ОЗУ характерний для мікропроцесорів сімейства PIC16. "Загальне ОЗУ" розташовується по адресах 70h-7fh. Загальна область корисна для збереження необхідних змінних при перемиканні контексту, оскільки не вимагає перемикання банків пам'яті. Дана ділянка пам'яті зазвичай використовується для збереження вмісту акумулятора та деяких спеціальних регістрів.

Compare (порівняння) - функція модуля CCP, сенс якої в тому, що пристрій здійснює певну дію при збігу значень регістра таймера зі значенням у регістрі порівняння.

Conversion Time - Час необхідне АЦП перетворення значення напруги на конденсаторі в цифрове значення. Цей час залежить від тактової частоти процесора, і вибраного переддільника АЦП.

CPU - Central Processing Unit - Центральний процесор.

DAC - Digital - Analog Converter - цифроаналоговий перетворювач (ЦАП).

DIP - Dual In Package - корпус мікросхеми з дворядним розташуванням контактів. Найбільш знайомий "нашому, рідному" інженерові по мікросхемах серій K155, КР1533.

Direct Addressing - Пряма адресація. В цьому випадку адреса пам'яті знаходиться в команді/інструкції. Наприклад, movwf 0x07.

DSP - Digital signal processor - цифровий сигнальний процесор. Застосовується для цифрової обробки сигналу, має високу продуктивність ядра.

DSС - Digital signal controller - цифровий сигнальний контроллер. Цей новий вид контроллерів зараз починає випускати фірма Microchip під назвою dsPIC30F. Ці контроллери з’єднують в одному ядрі функції властиві DSP і MCU.

ECCP – Enhanced Capture/Compare/PWM – Покращений модуль CCP. Відрізняється від стандартного наявністю додаткових можливостей. Наприклад, цей модуль має можливість працювати з 2 або 4 вихідними модулями, змінювати полярність вихідного імпульсу, забезпечувати «мертву зону» для запобігання «наскрізних» струмів, забезпечувати екстрене відключення, автоматичне відключення та перезавантаження.

EEPROM - Electrically Erasable Programmable Read Only Memory - Енергонезалежний вид пам'яті. Ця пам'ять є складовою частиною більшості мікроконтролерів фірми Microchip. Проте її об'єм порівняно не великий. Для мікроконтролерів сімейства PIC16 "типовим" значенням є 128 або 256 байт пам'яті EEPROM. Пам'яті такого об'єму цілком вистачає для зберігання калібрувальних констант, настановних даних і інших налаштувань користувача. Також ця пам'ять може служити "резервною областю", куди мікроконтролер може поміщати значення змінних у разі критичного пониження живлячої напруги. EEPROM пам'ять також випускається у вигляді мікросхеми, з послідовним доступом (SPI або I2C). У такому виконанні об'єм пам'яті може складати до 512Кбит.

EPROM - Electrically Programmable Read Only Memory - Електрично програмована постійна пам'ять. Пристрої цього типу пам'яті можна програмувати прямо в схемі. Стирання пам'яті робиться опроміненням ультрафіолетом.

EMA - External Memory Addressing - Модуль, що дозволяє мікроконтролеру виконувати програму, що знаходиться в зовнішній пам'яті.

EMI - Electromagnetic Interference - електромагнітна перешкода.

EXTRC - External Resistor - Capacitor (RC) - Зовнішній ланцюг з резистора і конденсатора. У багатьох мікроконтролерах фірми Microchip є можливість підключення такого ланцюжка для роботи генератора тактових імпульсів. Ця схема відрізняється дуже низькою ціною, але її стабільність набагато нижча, ніж у генератора на кварцевому резонаторі. У багатьох мікроконтролерах фірми Microchip є вбудований RC генератор - INTRC. Він калібрується на заводі-виробнику і його точність складає 1%.

Flash memory - енергонезалежний вид пам'яті. У процесорах фірми Microchip цей вид пам'яті використовується як пам'ять програм. Її можна програмувати і стирати прямо в схемі. Технологія цієї пам'яті по функціональності майже еквівалентна EEPROM.

Fosc - Частота тактового генератора. Окрім свого "основного" значення - задавати швидкість роботи мікроконтролера, цей параметр відіграє важливу роль у багатьох вбудованих модулях мікроконтролерів фірми Microchip. Тому будьте уважні при зміні тактової частоти процесора!

GPIO - General Purpose Input/Output - Вхід/вихід загального призначення.

GPR - General Purpose Register - Регістр загального призначення. Частина пам'яті даних (один регістр), призначена для збереження в ній значень змінних.

HS - High Speed - Висока швидкість. Один з режимів тактового генератора, в якому генератор налаштовується на роботу на високій частоті. Використовується для роботи з кварцами на частоті від 4 Мгц до 20 Мгц. Встановлюється в слові конфігурації при програмуванні мікроконтролера.

IC - Integrated Circuit - інтегральна мікросхема.

ICSP - In - Circuit Serial Programming - Внутрішньосхемне послідовне програмування. Для програмування мікроконтролера по цьому протоколу використовується усього лише три виведення мікроконтролера живлення. Завдяки наявності цього модуля програмування мікроконтролера можливе після установки на плату, що значно підвищує продуктивність при масовому виробництві.

ICD - In - Circuit Debugger - Внутрішньосхемний відладчик. Вбудований модуль мікроконтролерів Microchip серій PIC12Fxx, Pic16F87x, Pic16F87xA, PIC18Fxxx. Наявність цього модуля дозволяє за допомогою спеціалізованого облаштування MPLAB ICD2 програмувати мікроконтролер і відлагоджувати його внутрішньосхемно, тобто мати доступ до усіх робочих регістрів, периферійних модулів і так далі.

IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers - Інститут інженерів з електротехніки та електроніки.

IIC (I2C) - Inter - Integrated Circuit – Вид інтерфейсу розроблений фірмою Philips. Один з режимів модуля SSP, що є вбудованим модулем мікроконтролерів фірми Microchip. Це двопровідний інтерфейс обміну даними між різними мікросхемами. Фірма Microchip випускає широкий спектр мікросхем, працюючих по протоколу I2C.

Indirect Addressing - Непряма адресація. В цьому випадку адреса пам'яті не міститься в інструкції. Інструкція оперує INDF адресою, що є відображенням адреси пам'яті в регістрі FSR. При виконанні команди дані беруться з елементу пам'яті, адреса якої вказується регістром FSR. Instruction cycle - Командний цикл. Події, які відбуваються при виконанні команди. Основні етапи: Декодування, Читання, Виконання і Запис. Не усі етапи проходять усі команди. Для того, щоб дізнатися про етапи тієї або іншої команди, будь ласка дивіться опис цієї команди. Один командний цикл Tcy виконується за чотири Tosc зовнішніх такти. Тобто кількість операцій за секунду дорівнює тактовій частоті, розділеній на чотири.

Interrupt - Переривання - сигнал процесору, який направляє виконання програми по вектору переривання. Для мікроконтролерів сімейства PIC16 і PIC12Fxxx це адреса 0х0004h в пам'яті програм. Для мікроконтролерів фірми Microchip сімейства PIC18 існує два види переривань - переривання високого рівня і переривання низького рівня. Для цих переривань адреси рівні 0x0008h і 0x0018h відповідно. Перед зміною потоку виконання команди стан лічильника програми (Program Counter) заноситься в апаратний стек, і після обробки переривання виконання програми відновиться з цього ж місця. Під час виконання переривань користувач повинен потурбуватися про збереження значення робочих регістрів.

IntRC - Internal Resistor - Capacitor (RC) - Внутрішній ланцюг резистор-конденсатор. Багато мікроконтролерів фірми Microchip мають режим генератора, запуск якого здійснюється від внутрішнього RC- ланцюга. До таких мікроконтролерів відносяться практично усі пристрої, виконані за технологією NanoWatt. У таких пристроях внутрішній генератор калібрується на заводі і погрішність не перевищує 1%. У цьому режимі не потрібно підключення зовнішніх елементів, що дозволяє зменшити вартість виробу і звільнити ніжки, до яких раніше підключався кварцевий генератор або зовнішній RC ланцюжок. Встановлюється в слові конфігурації при програмуванні мікроконтролера.

LIN - Local Interconnect Network - Протокол передачі даних по однопровідній шині.

LP - Один з режимів генератора. Використовується для низькочастотних операцій в режимі зниженого енергоспоживання. Тактова частота - до 200 КГц. Встановлюється в слові конфігурації при програмуванні мікроконтролера.

LCD - Liquid Crystal Display - рідкокристалічний індикатор (LCD).

LED - Light Emitting Diode – світлодіод.

LSb - Least Significant Bit - Найменш значущий біт.

LSB - Least Significant Byte - Найменш значущий байт.

MI2C (MI2C) - Master Inter - Integrated Circuit - I2C з апаратною підтримкою пристрою типу Master для реалізації топології мережі Multi - Master (у мережі є присутнім більше за один провідний пристрій).

MOSFET - Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor - польовий транзистор з МОП (метал-оксид-напівпровідник) структурою затвора. Цей вид пристроїв застосовується в якості ключового елементу в перетворювачах частоти, DC/DC перетворювачах, а також в пристроях управління двигунами. Фірма Microchip випускає цей вид транзисторів. Повний перелік Ви можете знайти на сайті Microchip : http://www.microchip.com/1010/pline/analog/anicateg/power/mosfet/index.htm

Motor control Kernel - апаратно-програмна реалізація управління двигуном. Включає модулі ШІМ і програмне ядро, що дозволяє просто і зрозуміло програмувати ці модулі.

MSb - Most Significant bit - Найбільш значущий біт.

MSB - Most Significant Byte - Найбільш значущий байт.

OST - Oscillator Start - up Timer - Таймер, що відповідає за надійний старт кварцевого резонатора. При включенні живлення таймер чекає приходу 1024х імпульсів перед тим, як відпустити сигнал RESET.

OTP - одноразово програмована пам'ять програм.

Pages - Сторінки. Метод адресації пам'яті програми. Пристрої midrange мають 11-бітову адресацію на команди CALL і GOTO, що доводить довжину цих команд до 2К слів кожна. Для того, щоб використати пам'ять великих об'ємів, пам'ять програми підрозділяється на безперервні сторінки, по 2К слів кожна. Для звернення до тієї або іншої сторінки необхідно встановити біти PCLATCH<5: 4>. Якщо для маніпуляції є 2 біта, то відповідно до цього ми можемо адресувати 4 сторінки.

PBOR - Programmable Brown - Out Detection / Reset - Програмований модуль BOR. Цей модуль є складовою частиною мікроконтролерів Microchip серії PIC18. Цей модуль переводить мікроконтролер в стан RESET, якщо живлення знизилося нижче певної межі на певний часовий інтервал. У мікроконтролерах PIC18 цю межу можна задавати на стадії програмування пристрою в слові конфігурації. Якість цього модуля в мікроконтролерах фірми Microchip настільки висока, що це дозволяє відмовитися від застосування зовнішніх супервізорів живлення.

PC - Program Counter - Регістр, в якому знаходиться адреса пам'яті програми по якому знаходиться наступна команда.

PCB - Printed Circuit Board - друкована плата.

PSP - Parallel Slave Port - Паралельний порт, що використовується для взаємодії з мікропроцесорною шиною даних.

PDIP - Plastic DIP - Пластиковий корпус з дворядним розташуванням ніжок. Відстань між ніжками складає 2.54мм.

PGA - Programmable - Gain Amplifier - підсилювач з програмованим посиленням. Фірма Microchip випускає мікросхему MCP6S2x - операційний підсилювач з програмованим коефіцієнтом посилення і мультиплексором. Детальну інформацію про цю мікросхему можна подивитися в розділі "новини".

PLVD - Programmable Low - Voltage Detection - Програмований модуль виявлення низької напруги. Цей модуль є складовою частиною мікроконтролерів фірми Microchip серії PIC18. При зниженні напруги нижче певного програмно-заданого рівня генерується переривання. Виникнення цього переривання може сигналізувати про початок відключення джерела живлення, наприклад, через відсутність мережевої напруги. Рекомендується зберегти усі важливі дані в енергонезалежну пам'ять, наприклад EEPROM.

POR - Power-on Reset – Вбудований модуль мікроконтролерів фірми Microchip, що здійснює скидання мікроконтролера після появи напруги живлення і після перевищення ним певного рівня. Цей модуль покликаний забезпечити надійний старт мікроконтролера. Якість цього модуля в мікроконтролерах фірми Microchip настільки висока, що дозволяє відмовитися від застосування зовнішніх супервізорів живлення.

Pull - Up (resistor) - Підтягуючий резистор. Резистор, що сполучає який-небудь ланцюг з джерелом живлення (Напр. 5В).

Pull - Down (resistor) - Підтягуючий резистор до «землі». Резистор, що з'єднує будь-який ланцюг із «землею».

PWM - Pulse Width Modulation - Широтно-імпульсна модуляція. Ця функція в мікроконтролерах Microchip реалізується за допомогою CCP модуля.

PWRT - Power - up Timer - Внутрішній модуль мікроконтролерів фірми Microchip. Цей таймер утримує процесор в скинутому стані n мс (див. документація на Ваш контроллер), для того, щоб живляча напруга встигла піднятися до необхідного рівня. Якість цього модуля в мікроконтролерах фірми Microchip настільки висока, що це дозволяє відмовитися від застосування зовнішніх супервізорів живлення. Робота цього модуля дозволяється / забороняється в слові конфігурації при програмуванні мікроконтролера.

ROM - Read Only Memory - Постійний запам'ятовуючий пристрій – пам'ять даних мікроконтролера (EEPROM).

RAM - Оперативний пристрій, що запам'ятовує(ОЗУ) - пам'ять даних мікроконтролера.

Sampling Time - Повний час Аналого - Цифрового перетворення. Включає час захоплення і перетворення.

SAW - Surface Acoustic Wave - поверхнева акустична хвиля (SAW).

SLAC - інтегруючий АЦП.

Sleep - Режим низького енергоспоживання. У різних контроллерах ця операція відбувається по-різному. У мікроконтролерах без технології nanoWatt цей режим досягається виключенням тактового генератора. Проте багато модулів можуть зберігати свою працездатність. Наприклад продовжує працювати WDT, АЦП і ін. модулі. Дивіться технічну документацію на Ваш мікроконтролер Microchip для визначення повного списку працюючих / вимкнених в цьому режимі внутрішніх модулів.

SOIC - тонкий корпус з відстанню між виводами 1.27мм.

SPI – Serial Peripheral Interface Protocol – протокол послідовного периферійного інтерфейсу. Цей вид протоколу є стандартним для багатьох мікроконтролерів фірми Microchip. Його наявність у мікроконтролері визначається наявністю модуля MSSP (SSP). Зазвичай це 3-х дротовий інтерфейс - вихід, вхід і тактова частота. Можливий синхронний обмін.

Tad - Час необхідний для АЦ перетворення одного "біта" сигналу.

Tcy – Час виконання команди. Tcy = Fosc/4.

TSOP - Thin Small Outline Package - тонкий корпус зі зменшеною відстанню між виведеннями.

USART - Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter - Універсальний синхронно-асинхронний приймач. Цей модуль є вбудованим модулем більшості мікроконтролерів фірми Microchip. Він може працювати як дуплексний асинхронний порт або як напівдуплексний синхронний порт. У асинхронному режимі може бути підключений через перетворювач рівнів (наприклад, MAX232, ST232 та ін.) до послідовного порту комп'ютера.

USB - Universal Serial Bus - Універсальна послідовна шина. Цей вид передачі даних отримав щонайширше поширення в комп'ютерній техніці.

AUSART - Addressable Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter - USART, що адресується. Відмінність полягає в тому, що є можливість використати 9-бітовий протокол передачі даних для визначення адреси / даних.

Vref - Voltage Reference - Еталонна напруга для АЦП або напруга порівняння для компаратора. Фірма Microchip випускає дві мікросхеми такого характеру - MCP1525 і MCP1541. Також в деяких мікроконтролерах фірми Microchip є вбудований модуль Vref.

Wake-Up – "Пробудження" мікроконтролера зі стану "sleep". Може бути викликане спрацюванням WDT або іншою зовнішньою (внутрішньою) подією. Дивіться документацію на Ваш контролер фірми Microchip.

WDT (Watch Dog Timer) - сторожовий таймер. Основне призначення - скидання процесора у разі "зависання" програми. Скидання відбувається при переповнюванні таймера, для надійної роботи таймер має свій власний RC генератор. Для нормальної роботи програми його необхідно періодично обнуляти. Включається апаратно в слові конфігурації при програмуванні мікроконтролера.

XT - Один з режимів тактового генератора. Використовується для генерації від 100 КГц до 4 Мгц. Встановлюється в слові конфігурації при програмуванні мікроконтролера.

USB OTG – USB On-The-Go. На відміну від звичайного USB модуля, цей модуль дає можливість використовувати мікроконтролер не тільки як пристрій, але і як хост.

CWG – Complementary Waveform Generator – модуль, який генерує комплементарний ШІМ сигнал із мертвим часом.

Op Amp – Operational Amplifier – Операційний підсилювач.

RTCC – Real Time Clock and Calendar – модуль для відрахування часу та дати, має також будильник.

CLC - Configurable Logic Cell - модуль, який дозволяє конфігурувати на апаратному рівні логічні елементи такі як "І", "АБО", "Виключає АБО", різні тригери і так далі.

NCO – NUMERICALLY CONTROLLED OSCILLATOR – модуль, що генерує сигнали прямокутної форми з малим відхиленням по частоті та високою роздільною здатністю.

PPS – Peripheral Pin Select. У мікроконтролерах, які мають цю функцію, можна використовувати певний набір периферійних пристроїв на більшості виведень мікроконтролера.

XLP - eXtreme Low Power. Мікроконтролери з технологією XLP мають дуже низьке споживання в активному і сплячому режимі, що дозволяє їх застосовувати в пристроях, що живляться від батареї.

ECAN – Enhanced Control Area Network – модуль для послідовної передачі даних між іншими CAN пристроями та мікроконтролерами. CAN більш надійний, ніж UART, оскільки має апаратну перевірку помилок передачі. В основному застосовується в автомобільній промисловості та для автоматизації на підприємствах.

CTMU – CHARGE TIME MEASUREMENT UNIT – модуль для вимірювання заряду ємності та самої ємності. Основне застосування - це обробка сигналів ємнісних сенсорних панелей.

DMA - Direct Memory Access - модуль для прочитування і запису RAM без задіювання процесора. Використовується для передачі і прийому пакетів даних через інтерфейси передачі даних, для збору даних від АЦП і так далі.