11.01.19 Nuvoton, NuMicro M2351
     English          |  
      
       
  : PIC12F629
./: + 38 056 745-46-65
+ 38 063 807-13-43
+ 38 044 494-35-72
   

-
11.01.19 - Nuvoton, NuMicro M2351

  Nuvoton, NuMicro M2351, Arm Cortex-M23 TrustZone for Armv8-M. . .
  : M2351KIAAE ( LQFP128), M2351SIAAE ( LQFP64).
  - NuMaker-PFM-M2351

NuMicro M2351 MCU:
   ARM Cortex-M23 ARMv8-M @ 48
   96 SRAM
   512 OTA , 32 ROM
   IF 8 COM x 40 SEG LCD
   UART, SPI, I²C, GPIOs, USB ISO 7816-3 .
  
   o TrustZone
   o 8 (MPU)
   o 8 (SAU)
   o (IDAU)
   o 2 OTP ROM 1
   o (Hardware Crypto Accelerators)
   o CRC
   o 6
   o 96- ID (UID), 128- ID (UCID)
   1.62 3.6
   RTC, RAM 2.0 uA, RAM 1 uA XOM (eXecution Only Memory), . .


        .  -